Bảo Hành Sửa Chữa Xe Tải


Giới thiệu
Đại lý xe tải Toàn Quốc luôn tự hào về chất lượng sản phẩm xe tải cung cấp đến cho Quý khách hàng. Đối với bất kỳ sản phẩm xe tải nào khi sử dụng được một thời gian, chắc chắn sẽ phải bảo hành, bảo dưỡng đúng theo định kỳ được qui định trong sổ bảo hành (khi nhận xe sẽ có sổ bảo hành). mà nhà máy qui định để chiếc xe được vận hành êm ái, bền bỉ.

Nhà máy HYUNDAI THÀNH CÔNG, ISUZU VIỆT NAM, ĐÔ THÀNH, JAC VIỆT NAM… phát hành cuốn sổ bảo hành nhằm mục đích xác định trách nhiệm bảo hành cho xe ô tô mới do Hyundai Thành Công, Isuzu Việt Nam, Đô Thành, Jac Việt Nam…phân phối đối với các hư hỏng do khuyết tật của vật liệu hoặc lỗi sản xuất, trong các điều kiện sử dụng và bảo dưỡng định kỳ đúng và đầy đủ như đã được quy định tại Hướng dẫn sử dụng và Sổ bảo hành.

Trong suốt thời hạn bảo hành, Hyundai Thành Công, Isuzu Việt Nam, Đô Thành, Jac Việt Nam chịu trách nhiệm bảo hành (bao gồm phụ tùng (chi tiết có thể tháo rời) và nhân công) đối với các hư hỏng do khuyết tật của vật liệu hoặc lỗi sản xuất theo các điều kiện và điều khoản bảo hành đã được qui định. Việc bảo hành được thực hiện bởi các Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công, Isuzu Việt Nam, Đô Thành, Jac Việt Nam (“Đại Lý Ủy Quyền”) trên lãnh thổ Việt Nam. Bảo hành vẫn còn hiệu lực áp dụng khi xe ô tô được chuyển nhượng hợp pháp cho chủ xe khác.

Tất cả các thông tin trên Sổ này là dựa trên các dữ liệu mới nhất có sẵn trong thời gian xuất bản và có thể được thay đổi mà không cần báo trước.